Informace o souborech cookies

Webové stránky www.postabo.cz využívají soubory cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou při vaší návštěvě našeho webového portálu dočasně nebo trvaleji ukládány do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Informace obsažené v cookies nebo vztahující se ke cookies jsou automaticky anonymizovány, to znamená, že neumožňují vás identifikovat jako osobu.

Proč cookies používáme?

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů, např. umožnují portálu pamatovat si po jistou dobu vaše akce a preference (přihlášení, nastavení jazyka, velikost fontu, preferované rozlišení monitoru, atd.), takže tyto údaje nemusíte stále znovu sdělovat, kdykoliv se vrátíte zpět nebo když přecházíte z jedné webové stránky na druhou.

Cookies používáme pro zlepšení funkčnosti našich webových stránek a abychom lépe porozuměli, jak naši návštěvníci stránky, nástroje a služby používají. Ukládání cookies na vašem zařízení nám usnadňuje personifikovat nebo zlepšit vaši zkušenost s našimi stránkami při příští návštěvě.

Jaké cookies používáme a proč?

Pro provoz webového portálu používáme níže uvedené cookies:

Identifikace Účel použití Doba uložení Kdo má přístup k informacím
nette-samesite Ochrana proti zranitelnosti Cross-Site Request Forgery Vypršení platnosti relace nebo uzavření prohlížeče. Česká pošta

Dále na našich stránkách standardně používáme níže uvedené cookies pro komunikaci s analytickým nástrojem Google Analytics. Bližší informace o způsobu zpracování dat naleznete na stránkách https://policies.google.com/technologies/cookies.

Identifikace Účel použití Doba uložení Kdo má přístup k informacím
_ga Poskytuje podklady pro analýzy - používáno pro rozlišení uživatele. 1 rok Google (cookie třetí strany)
_gat Poskytuje podklady pro analýzy – používá se k omezení počtu požadavků na stránkách s vysokou návštěvností 1 minuta Google (cookie třetí strany)
_gid Poskytuje podklady pro analýzy - používáno pro rozlišení uživatele. 1 den Google (cookie třetí strany)

Aktuální stav používaných cookies

Jak změnit nastavení cookies?

Na níže uvedených odkazech naleznete informace o možnosti nastavení cookies u nejpoužívanějších prohlížečů:

Chrom
https://support.google.com/chrome/answer/95647

Firefox
https://support.mozilla.org/cs/kb/cookies- informace-ktere-si-weby-ukladaji-do-vaseho

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/cs- cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Edge
https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Safari na Macu
https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Safari na iPhone, iPad a iPod
https://support.apple.com/cs-cz/HT201265