LandesZeitung


  • uvedené ceny platí pro doručování na území České republiky

Pokud chcete předplatné někomu darovat, nabízíme vám možnost vytvořit si svůj darovací certifikát.


Popis titulu

Noviny Landeszeitung byly založeny roku 1994 a vycházejí měsíčně v rozsahu 32 stran. Jejich vydavatelem je Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Landeszeitung se především snaží vytvářet mediální prostor pro česko-německý dialog.

Noviny se redakčně zaměřují především na následující cíle: prezentace a sebeprezentace německé menšiny v České republice; podpora a rozšiřování německého jazyka a kultury, obzvlášť s ohledem na německou menšinu; zprostředkování aktuálního obrazu Německa v České republice; aktuální informace z České republiky pro německy mluvící čtenářky a čtenáře. Mezi tématické okruhy novin patří zprávy z oblasti politiky, ekonomiky, sociální oblasti, kultury a vzdělávání.

Parametry titulu

vydavatel: Shromáždění Němců v Čechách,na Moravě a ve Slezsku, o.s.
web: www.landeszeitung.cz
jazyk: česky
žánr: Společenské
formát: 23.5 × 30.5 cm
počet stran: neuvedeno
vychází: čtrnáctideník, 12 vydání za rok
cena za vydání: 11,00 Kč

Podobné časopisy