Sociologický časopis


  • uvedené ceny platí pro doručování na území České republiky

Pokud chcete předplatné někomu darovat, nabízíme vám možnost vytvořit si svůj darovací certifikát.


Popis titulu

Sociologický časopis je vědecká recenzovaná revue jediná svého druhu v sociologické komunitě. Přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie jak českých, tak význačných zahraničních autorů, dále stati zkoumající transformační jevy a procesy postkomunistických společností, informace ze sociologických výzkumů atd. Každá stať je opatřena anglickým abstraktem a summary. Vychází 6 čísel ročně ( 4 česky, 2 anglicky)


Pravidelné rubriky

  • články
  • zprávy z výzkumu
  • recenze
  • zprávy

Parametry titulu

vydavatel: Sociologický ústav AV ČR
web: www.soc.cas.cz
jazyk: česky
žánr: Odborné
formát: 16.0 × 23.4 cm
počet stran: 149
vychází: dvouměsíčník, 6 vydání za rok
cena na stánku: 75,00 Kč

Podobné časopisy