Auto a moto Bydlení Deníky Dětské Křížovky Odborné Pro ženy Příroda a cestování Regionální týdeníky Společenské Technika a počítače Volný čas

Hudební věda

Časopis je věnován zejména rozměrnějším původním muzikologickým pracím českých i zahraničních badatelů. Stěžejní tematické oblasti, kterým se Hudební věda soustavně věnuje, se týkají především dějinného a současného stavu hudební tvořivosti v českých zemích se zvláštním zřetelem k mezinárodnímu kontextu. Jednotlivá čísla bývají vícejazyčná (česky, anglicky, německy, případně francouzsky, italsky, slovensky), studie jsou obligatorně opatřeny abstrakty v angličtině, dále pak a shrnutím v češtině (u studií tištěných v cizím jazyce) nebo v relevantním světovém jazyce (u studií tištěných česky). V tomto ohledu je časopis mostem přispívajícím k intenzifikaci mezinárodních oborových vztahů.

Hudební věda je recenzovaným vědeckým čtvrtletníkem, jehož odbornou úroveň garantuje redakční rada složená z předních českých muzikologů a dozoruje International Advisory Board, jehož členy jsou uznávaní zahraniční badatelé zabývající se českou hudební kulturou. Články publikované v Hudební vědě jsou indexovány renomovanými scientometrickými agenturami zpracovávajícími vědecká periodika. Na stránkách Knihovny Akademie věd ČR jsou dostupné abstrakty vydaných studií, celé články jsou indexovány Google Scholar a na internetu postupně zpřístupňovány v závislosti na smluvním ošetření autorskoprávních vztahů s jednotlivými autory. Přínos časopisu Hudební věda pro obor muzikologie je v rámci České republiky zcela zásadní, neboť je v ČR jedinou periodickou platformou umožňující publikování dílčích aktuálních výsledků muzikologického bádání na akademické úrovni.

kategorie: Odborné
vydavatel: Etnologický ústav
web: neuvedeno
formát: B5, 17.6 × 25.0 cm
počet stran: neuvedeno
vychází: 4 vydání za rok

Nabídka předplatného

Roční předplatné (4 vydání)
200 KčPokud chcete předplatné někomu darovat, nabízíme vám možnost vygenerovat si dárkový certifikát.

TOP 5

Fórum sociální politiky

perioda: měsíčník
žánr: Odborné

Dopravní noviny

perioda: týdeník
žánr: Odborné

Učitelské noviny

perioda: týdeník
žánr: Odborné

Medicína po promoci

perioda: měsíčník
žánr: Odborné

Salve

perioda: čtvrtletník
žánr: Odborné

Nejčastěji prohlížené tituly za posledních 24 hodin.